do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego grzybysuszone.pl

obowiązuje od 1.10.2018r.

I. Postanowienia ogólne:

 1. Sklep internetowy grzybysuszone.pl prowadzony jest przez producenta suszu z runa leśnego, firmę: P. H. Edulis Cezary Kasperowicz, Wełmice 55, 66-627 Bobrowice, NIP: 926-147-54-39, tel: 697-02-00-84, e-mail: sklep@grzybysuszone.pl (zwaną w dalszej części Regulaminu Sprzedającym).

 2. Zakupów w sklepie internetowym grzybysuszone.pl mogą dokonywać osoby fizyczne lub prawne (zwane w dalszej części Regulaminu Kupującym) po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, przy wykorzystaniu sklepu internetowego grzybysuszone.pl (zwanego w dalszej części Regulaminu Sklepem).

II. Składanie zamówień:

 1. Sklep realizuje zamówienia z wysyłką do Polski i innych krajów Unii Europejskiej.

 2. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie jest podanie przez Kupującego wymaganych danych teleadresowych.

 3. Kupujący, w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia, może skorzystać z opcji stworzenia swojego indywidualnego konta w Sklepie.

 1. Zamówienia przyjmowane są przez Sklep głównie przez internet ale także telefonicznie lub drogą mailową.

 2. Po złożeniu skutecznego zamówienia przez Kupującego otrzyma on, na podany adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, powiadomień o procesach realizacji zamówienia oraz dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak faktura VAT.

III. Płatności

 1. Płatność, za zamówiony towar dla Kupujących z Polski, może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), przelewem zwykłym na konto Sprzedającego lub poprzez system płatności elektronicznych, w tym przy pomocy kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

 2. Płatność za zamówiony towar dla Kupujących z pozostałych państw Unii Europejskiej może nastąpić przelewem zwykłym na konto Sprzedającego lub poprzez system płatności elektronicznych, w tym przy pomocy kart kredytowych.

 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 4. Wszystkie ceny produktów w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek vat) podanymi w złotych polskich. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.

 5. Kupujący obciążany jest kosztami wysyłki towaru. Koszt z tego tytułu określony jest w dziale: „Płatności i wysyłka” na stronie internetowej Sklepu.

 6. Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawia fakturę VAT lub paragon.

IV. Realizacja zamówień

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia, w przypadku płatności przelewem lub poprzez system płatności elektronicznych, pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego, w przypadku opcji „za pobraniem” odbywa się po dokonania zamówienia.

 2. Termin realizacji zamówienia na terenie Polski to maksymalnie 3 dni robocze.


 3. Termin realizacji zamówienia na terenie pozostałych państw Unii Europejskiej ustalany jest indywidualnie.

 4. Wskazany termin realizacji może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami związanymi z realizacją zamówienia.

 5. Towar jest dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej

 6. Przewidywany czas dostawy towaru przez firmę kurierską na terenie Polski to maksymalnie 2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki, natomiast na terenie pozostałych państw Unii Europejskiej waha się od 3 do 10 dni od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

 7. Termin może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie firmy kurierskiej niezależnymi od Sklepu.

 8. Kupujący, odbierając przesyłkę z zamówionym towarem powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub zniszczenia opakowania, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody.

 9. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). Jeśli Kupujący jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację bezpośrednio po zakupie podając niezbędne dane.

V. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

 2. Moment rozpoczęcia biegu terminu 14 dni na odstąpienie od umowy liczy się od momentu otrzymania przez Kupującego przesyłki z towarem.

 3. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy przez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia i przesłanie go na adres siedziby Sprzedającego: P.H.Edulis, Wełmice 55, 66-627 Bobrowice, Polska lub pocztą elektroniczną na e-mail Sklepu: sklep@grzybysuszone.plWZÓR FORMULARZA

 4. Kupujący będący konsumentem jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Kupujący ponosi koszty zapakowania i odesłania towaru.

 5. Sprzedający niezwłocznie, w terminie 7 dni od momentu otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem, dokona zwrotu wszystkich płatności na rzecz Kupującego.

 6. Zwrot płatności dokonanej za pośrednictwem szybkiego przelewu i/lub karty płatniczej nastąpi na rachunek bankowy podpięty pod w/w metodę płatności.
 7. Odsyłany przez Kupującego towar nie może być uszkodzony, zniszczony lub ważyć mniej niż waga określona na etykiecie. W takim przypadku Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

VI. Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności otrzymanego towaru z umową, Kupujący ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji towaru, reklamację należy przesłać na adres siedziby Sprzedającego lub na adres poczty e-mail Sklepu z zakładki „Kontakt”.

 2. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Kupujący dowiedział się o niezgodności towaru z umową, nie później niż w terminie 2-óch lat od wydania towaru.


 3. Sprzedający rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną Kupującego o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

 4. Po uznaniu reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący ma prawo do wymiany towaru, zmniejszenia jego ceny lub zwrotu kosztów zakupu.

 5. Wymiana lub zwrot towaru po uznanej reklamacji następuje na koszt Sprzedającego.

VII. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu w związku z zakupami jest Sprzedający.

 2. Dane osobowe Kupujących wykorzystywane są jedynie w celu realizacji zamówienia lub ułatwienia realizacji ewentualnych kolejnych zamówień.

 3. Kupujący składając zamówienie wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

 4. Kupujący ma prawo do wglądu, aktualizacji oraz usunięcia swoich danych osobowych.

 5. Dane osobowe Kupujących nie są udostępniane przez Sprzedającego innym podmiotą i wykorzystywane w celach marketingowych.

 6. Dane osobowe w Sklepie przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. W przypadku gdyby w Regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami Regulaminu.

 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

 4. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Sprzedającego.

 5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).

 6. Informacje wraz z produktami i cenami umieszczone w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.
 Prezentowane w sklepie zdjęcia są przykładowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu oferowanych produktów.

 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl